Home

Adverteren

Meer informatie

Eerder verschenen

Linken

info@vriendenvandeherberg.nl
of bel: 038-4226129
Distributie/contactadres:
Herbergkrant
p/a WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
8041 AB  Zwolle
038-4226129

Tips of reageren? 
De Herbergkrant is altijd op zoek naar nieuws en ideeën. Reacties zijn ook van harte welkom. Mail naar:
info@vriendenvandeherberg.nl

 Bulgaren en Roemenen

Een aantal Herbergkrantverkopers is afkomstig uit Bulgarije en Roemenië. Bulgaren en Roemenen hebben geen visumplicht en kunnen vrijelijk in de EU reizen voor een periode van maximaal drie maanden. Op 1 januari 2007 zijn de landen toegetreden tot de Europese Unie. Er geldt een overgangsregeling tot op z'n vroegst 2014. Die regeling houdt in dat Bulgaren en Roemenen overal in de EU vrij mogen reizen en zelfstandig mogen werken, maar om in dienst te komen hebben ze in veel EU-landen nog een werkvergunning nodig. Het verlenen van een vergunning is ingewikkeld en omslachtig. Zo moet een werkgever eerst op zoek naar personeel dat zonder werkvergunning kan werken, is hij gehouden aan de in de sector geldende arbeidsvoorwaarden en moet hij zorgen voor passende huisvesting. De regeling is onlangs flink aangescherpt omdat de regering stelt: Nederlanders eerst.


Verkoop straatkranten kan zonder vergunning


De verkoop van straatkranten en dus ook de Herbergkrant is volkomen legaal. Het valt onder de vrijheid van drukpers en is dus geen manier van venten of collecteren. Op grond van artikel 7 van de Grondwet kan het verkopen niet verbonden worden aan een vergunning. Wel moeten de verkopers in het bezit zijn van een identiteitsbewijs van de overkoepelende organisatie, waarmee ze kunnen aantonen dat ze officiële straatkrantverkopers zijn. Als de verkoop plaatsvindt op het grondgebied van bijvoorbeeld een supermarkt, dan kan de eigenaar de verkoper verzoeken weg te gaan. Lees hier de verkopersregels.