Daklozenopvang De Herberg in Zwolle is een bijzondere daklozenopvang. Rode draad: niemand op straat.
Iedereen is welkom in De Herberg.

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG

stelt zich ten doel om die rode draad voor nu en voor de toekomst te waarborgen. Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant. De inkomende gelden worden
goed besteed. Aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen of naar de tandarts te gaan. Aan een kerstdiner voor de minima, of aan een bijdrage voor de Voedselbank. Of aan mensen die hun onderdak in de Herberg even niet kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Vrienden van de Herberg.

Wilt u o
ok bijdragen? Maak uw donatie over op bankrekeningnummer 1100.31.539 ten name van
Stichting Vrienden van de Herberg te Zwolle.
Hartelijk dank!


Stichting Vrienden van de Herberg is bezig met het verwerven van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de gift geheel of gedeeltelijk kan worden afgetrokken van de belasting. Zie www.anbi.nl

Bekijk hier een presentatie van De Herberg
Bekijk hier een rondleiding door bewoner Cristien
Lees hier "van het Putje tot de Herberg"


Klik op de krant om verder te gaan

Contactgegevens:
info@vriendenvandeherberg.nl
of bel: 038-4226129

Kijk voor meer informatie over
De Herberg op
www.herbergzwolle.nl


Informatie over de Herbergkrant:
Herbergkrant